Vaqif Yusifli: Samət Əlizadə - Füzuli sözünün xiridarı